Chương Trình Đối Tác

Đại Lý

Hoa Hồng

Doanh Số Tối Thiểu

Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

Báo Cáo Doanh Thu & Hoa Hồng

Cộng Tác Viên

Hoa Hồng: 20%

24/7 Support:

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Chuẩn

Hoa Hồng: 30%

Doanh Số Tối Thiểu: 5,000,000 đ

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Chuyên Nghiệp

Hoa Hồng: 40%

Doanh Số Tối Thiểu: 20,000,000 đ

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Cao Cấp

Hoa Hồng: 50%

Doanh Số Tối Thiểu: 50,000,000 đ

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Điều kiện & Lợi Ích

Tất cả các doanh nghiệp/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin đều có thể trở thành đại lý của INode

Đại lý có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình. Riêng đối với dịch vụ Tên miền Quốc gia (.VN), giá dịch vụ được áp dụng theo biểu giá niêm yết do Bộ Tài chính quy định.

Có hệ thống quản trị dịch vụ dành cho đại lý riêng biệt.

Đăng Ký Đại Lý INode Ngay

Cộng tác nâng cao thu nhập trực tuyến với nhiều loại sản phẩm tuyệt vời.